Browse by name

Name Birthsort descending Death
SLIVAS, JOACHIN
SLEZAC, FRANCISCO ANTONIO 1728 Sep 30: PODIVINO, BOHEMIA
SLOAJUIMA, EUSEVIO 1758: N.P.